hnusta.sk Hnú??a | Oficiálne stránky mesta

UPhnusta.sk
Title: Hnú??a | Oficiálne stránky mesta
Description: Hnú??a | Oficiálne stránky mesta Skip to Content Hnú??a Oficiálne stránky mesta Základné informácie Ob?an Podnikate? Náv?tevník Kontakt Webcam online Dnes je 17. Február 2017, piatok Meniny má Mirosla
Keywords:
hnusta.sk is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,268. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. hnusta.sk has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

hnusta.sk Information

hnusta.sk Information,hnusta.sk IP Address,hnusta.sk DNS Server

Website / Domain: hnusta.sk
Website IP Address: 37.9.175.11
Domain DNS Server: ns2.websupport.sk,ns1.websupport.sk,ns3.websupport.sk

hnusta.sk Rank

Alexa Rank: 3535798
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

hnusta.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,268
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $433
Yearly Revenue: $5,268
Daily Unique Visitors 1,328
Monthly Unique Visitors: 39,840
Yearly Unique Visitors: 484,720

hnusta.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control must-revalidate
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx/1.1.19
Date Mon, 19 Feb 2018 07:22:55 GMT

hnusta.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

hnusta.sk Traffic Sources Chart

hnusta.sk Alexa Rank History Chart

aleax

hnusta.sk Html To Plain Text

Hnú??a | Oficiálne stránky mesta Skip to Content Hnú??a Oficiálne stránky mesta Základné informácie Ob?an Podnikate? Náv?tevník Kontakt Webcam online Dnes je 9. Apríl 2017, nede?a Meniny má Milena Samospráva mesta Primátor mesta ?tatút mesta Poslanci MsZ Kontrolór mesta Mestská polícia Mestské organizácie Rozpo?et mesta Transparentné mesto VZN Zasadnutia MsZ Mestsky úrad Organiza?ná ?truktúra Prednosta Oddelenia, zamestnanci Postupy Msú Správne poplatky Ako vybavi? Tla?ivá a formuláre Mestsky rozhlas Predaj a prenájom majetku mesta Povinne zverejňované informácie Register zmlúv, objednávok a faktúr Mesto Hnú??a História, pamiatky Osobnosti mesta Kultúra Hnú??ansky hlas Kni?nica prof. Pasiara Vzdelanie Centrum vo?ného ?asu Materské ?koly ?port územny plán Symboly mesta A ponad vami ten Sinec polno?ny so svojím men?ím bratom Maginhradom jak dva v povestiach ví?azi báje?ní stoja na strá?i nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stu?kou kol pásu Tvojho sa pretkáva. (Ján Botto - Na dolinu Rimavskú) Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2017 5. apríl 2017 - 10:18 ? msks Kalendár kultúrnych podujatí 2017 15.12.2016 – 15.01.2017 vystava naivného umenia Kova?ica Kni?nica prof.?.Pasiara 21.01.2017 ?arovná studni?ka blog pou?ívate?a msks Prida? novy komentár ?íta? ?alej Miss Hnú??a 2017 4. apríl 2017 - 15:30 ? msks Mesto Hnú??a a Mestské kultúrne stredisko v Hnú?ti organizuje aj tento rok sú?a? MISS Hnú??a 2017. Prihlási? sa m??u v?etky diev?atá vo veku od 15 do 24 rokov. Prihlá?ku je mo?né odosla? do konca apríla 2017. Záujemkyniam, ktoré nedov??ili 18 rokov ju musí dodato?ne podpísa? rodi? / zákonny zástupca. Bli??ie informácie o programe a presny termín konania sú?a?e ?oskoro zverejníme. Online prihlá?ku nájdete na stránke: mskshnusta.sk alebo priamo na: https://goo.gl/forms/vmi4Wg4bnEGEvkDY2 blog pou?ívate?a msks Prida? novy komentár ?íta? ?alej Z kraja Hrebendovho priamo do Levo?e 4. apríl 2017 - 9:40 ? msks Dňa 29.marca 2017 sa delegácia mesta Hnú??a v zlo?ení Mgr. D.Kysucká (Kni?nica prof.?.Pasiara), Mgr. M.Plie?ovsky (MsKS), Mgr. D.Vojen?iaková (MsKS), Mgr. D.Bálintová (Gymnázium Mateja Hrebendu), Ing. S.Bálint (za miestnu ?as? Ha?ava), V.Zán a man?elia Bozóovci (únia nevidiacich RS) zú?astnili konferencie s názvom ?Hrebenda putujúci k dne?ku“, ktorá sa konala v Levo?i. blog pou?ívate?a msks Prida? novy komentár ?íta? ?alej Ve?kono?né tvorivé dielne 4. apríl 2017 - 9:21 ? cvc Centrum vo?ného ?asu v Hnú?ti pozyva deti do 10 rokov na vyrobu ve?kono?nych dekorácií. blog pou?ívate?a cvc Prida? novy komentár ?íta? ?alej Marec v Centre vo?ného ?asu v Hnú?ti 3. apríl 2017 - 21:45 ? cvc Milí priatelia a priaznivci CV?, v prílohe si m??ete pre?íta? stru?né zhrnutie aktivít za mesiac marec 2017, ktoré realizovalo CV? samostatne a blog pou?ívate?a cvc Prida? novy komentár ?íta? ?alej Oznámenie o ulo?ení zásielky 3. apríl 2017 - 13:16 ? angerova Mesto Hnú??a - Mestsky úrad oznamuje, ?e Marek Pastrnák Petra Trnavská Martina Bauer Jana Radi?ová Ivan Bobák Veronika Grla?ková Iveta Sendreiová Jaroslav Mand?ár ?íta? ?alej Pozvánka na 40. vyro?ie zalo?enia Materskej ?koly Nábre?ie Rimavy v Hnú?ti 3. apríl 2017 - 11:42 ? msnr Dátum akcie: 07.04.2017 - 15:00 Srde?ne Vás pozyvame na oslavu 40. vyro?ia zalo?enia Materskej ?koly Nábre?ie Rimavy v Hnú?ti, ktorá sa uskuto?ní dňa 7. apríla 2017 o 15,00 hod. v MsKS. Prida? novy komentár ?íta? ?alej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … nasledujúca ? posledná ? Anketa Kde h?adáte naj?astej?ie informácie o dianí v meste? Web stránka mesta 68% Vydávany mesa?ník "Hnú??ansky hlas" 10% úradná tabu?a 6% Iné internetové zdroje 13% Iné 2% Celkovy po?et hlasov: 249 1 komentár Star?ie ankety Nedávne komentáre dobry vecer prajem, dnes som pred 18 ty?dňov 6 dní SUPER!!! pred 19 ty?dňov 5 dní Je pekné, ke? priatelia na pred 23 ty?dňov 3 dni Dobry deň, Ked vám sem u? pred 23 ty?dňov 4 dni Dobry deň, chcem sa opyta? do pred 23 ty?dňov 4 dni Na Nábre?í Rimavy pre?o pred 34 ty?dňov 3 dni Vyborne, v?ade je trendom tie pred 35 ty?dňov 5 dní Technická evidencia (tzv. pred 36 ty?dňov 1 deň Ste oficiálna stránka mesta! pred 39 ty?dňov 1 deň Dobry deň, sú na workshop pred 42 ty?dňov 3 dni H?ada? H?ada? na tomto webe: Navigácia Aktualizované D?le?ité adresy Vyhlásenie o prístupnosti Online Online Mapa mesta fórum ?íta?ka správ hnusta.org Zobraz mesto Hnú??a na v???ej mape. Hlásenie mestského rozhlasu Predajňa Záhradná technika STIHL Hnú?ta- Likier ( v areály byvalej STS) vás pozyva na ?peciálnu... Futbalovy klub Iskra Hnú??a pozyva priaznivcov futbalu na majstrovsky futbalovy zápas dospelych... Milí rodi?ia budúcich prvá?ikov. Z? Kloko?ova 742 Hnú??a vás a va?e deti srde?ne pozyva na... Futbalovy klub Iskra Hnú??a Vás pozyva na futbalovy víkend a majstrovské zápasy svojich mu?stiev... Od 1.1.2016 pre?la povinnos? sp?tného zberu odpadovych pneumatík na distribútorov. Ka?dy... 1 z 132 ?? Smúto?né oznámenia Mestsky úrad a smútiaca rodina oznamujú, ?e dňa 29.marca 2017 nás nav?dy opustila pani... Mestsky úrad a smútiaca rodina oznamujú, ?e dňa 19.marca 2017 nás nav?dy opustil pán Ivan... Mestsky úrad a smútiaca rodina oznamujú, ?e dňa 19.marca 2017 nás nav?dy opustila pani... Mestsky úrad a smútiaca rodina oznamujú, ?e dňa 17.marca 2017 nás nav?dy opustila pani... Mestsky úrad a smútiaca rodina oznamujú, ?e dňa 12.marca 2017 nás nav?dy opustil pán... 1 z 71 ?? úradná tabu?a Oznámenie o zámere predaja nehnute?ného majetku mesta z d?vodu hodného osobitného zrete?a. Platí do: 13.04.2017 Oznámenie o zámere prenájmu nehnute?ného majetku mesta Hnú??a z d?vodu hodného osobitného zrete?a Platí do: 13.04.2017 Oznámenie o ulo?ení zásielky Platí do: 13.04.2017 Oznámenie o ulo?ení zásielky Platí do: 18.04.2017 Harmonogram separovaného zberu z IBV (vrecia) na rok 2017 Platí do: 31.12.2017 Ako správne triedi? odpad Platí do: 31.12.2018 Kam s ojazdenymi pneumatikami - informácie pre ob?anov Platí do: 31.12.2020 Pracovné príle?itosti Kompletná montá? automobilov (jednoduchá práca na TPP s ubytovaním), Trnava Skladník/-?ka pri Plzni (?R)- mzda a? 26.000K? (ubytovanie zabezpe?ené) Super ponuka pre skladníkov! Skladník vo vyrobe v Lozorne - mzda a? 1.000€!(ubytovanie zabezpe?ené) Operátorka vyroby v Malackách /doprava, ubytovanie zabezpe?ené/ Operátor vyroby v Lozorne (Malacky) zabezpe?íme ubytovanie a dopravu viac Základné informácie Ob?an Podnikate? Náv?tevník Kontakt Copyright ? 2017 Hnú??a. Mestsky úrad, Ul. Francisciho ?.74, 981 01 Hnú??a, telefón: +421 47 202 88 11, +421 47 5423251podatelna@hnusta.sk GPS pozícia: zemepisná ?írka: N48°34.796", zemepisná dl?ka: E19°57.227", nadmorská vy?ka: 310m Technicky prevádzkovate? - kontakt: webmaster@hnusta.sk X Pou?ívate?ské meno: * Heslo: * Zapam?taj si ma Vytvori? novy ú?et Po?iada? nové heslo Prolog K

hnusta.sk Similar Website

Domain Site Title
levice.sk Oficiálne stránky mesta Levice
hrinova.sk Oficiálne stránky mesta Hriňová - Aktuality
sobrance.sk AKTUALITY - Sobrance - oficiálne stránky mesta
kezmarok.sk Oficiálne stránky mesta Ke?marok
martin.sk Oficiálne stránky mesta Martin: Titulka
mestokrasno.sk Krásno nad Kysucou - oficiálne stránky mesta
nove-mesto.sk Nové Mesto nad Váhom- Oficiálne stránky mesta | www.nove-mesto.sk
bijacovce.sk BIJACOVCE | oficiálne stránky obce
zelenec.sk Obec - Oficiálne stránky obce Zelene?
obeczbynov.sk Obec Zbyňov - oficiálne stránky obce
zdana.sk ?daňa | Oficiálne stránky obce | úvod
lipniky.sk Lipníky | Oficiálne stránky obce | index
obecplavnica.sk Plavnica - oficiálne stránky obce | www.plavnica.sk
obecpalarikovo.sk Obec - Oficiálne stránky obce Palárikovo
obecsokol.sk Soko?| Oficiálne stránky obce | index
klokocov.sk Kloko?ov - oficiálne stránky obce
harmanec.sk Samospráva - Oficiálne stránky obce Harmanec
staskov.sk Oficiálne stránky - Obec Sta?kov